Certifering enligt SS EN 3834-2

30 maj 2012

Vi har nu kommit i mål vad gäller kvalitetskrav för smältsvetsning av metalliska material - Del 2: Omfattande kvalitetskrav (ISO 3834-2:2005).