NT Tillverkar aluminiumbåt

1 februari 2012

Vi har fått i uppdrag att bygga skrovet för en bärplansbåt på uppdrag av Foiltwister. Se båten in action i denna film.